Fastholdelseskaravanen

Formål

Hovedformålet med projektet har været, at konceptudvikle, afprøve, indkøre og forankre et særligt tilrettelagt og udvidet UEA, intensivt vejlednings- og afklarende EUD brobygningsforløb for sent ankomne uledsagede etnisk minoritetsunge fra ikke vestlige lande.

Dette med henblik på at de unge igennem forløbet skulle blive mere afklaret med deres uddannelsesmuligheder samt tilegne sig større faglige såvel sproglige kompetencer der skal til i forhold til gennemførelse af erhvervsuddannelse i Danmark. Et tilknyttet formål har desuden været at udvikle og forankre samarbejdsrelationerne for de relevante lokale aktører omkring indsatsen.

Indsatsen har været koordineret i et tæt samarbejde mellem henholdsvis Mercantec, Viborg Ungdomsskole og UU Viborg, hvor den sidstnævnte har haft koordineringsrollen af den samlede helhedsindsats under projektperioden.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet har været 15 – 25 årige sent ankomne minoritetsunge fra tredje verdens lande bosat i Viborg kommune. Hovedparten af de unge har intet - eller meget begrænset skolebaggrund med fra hjemlandet og har derfor brug for en særlig indsats i forhold til overgangen til en ungdomsuddannelse.

Udover sproglig kvalifikationer har de unge ligeledes udfordringer med manglende kendskab og viden til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i Danmark.

 

 

 
Sidst opdateret: 11.05.2015