Psykisk sårbare unge

Fremme af mental sundhed hos unge på erhvervsuddannelserne

Samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden, Viborg Kommune, Mercantec og SOSU

"Sammen kan vi mere"

INTRODUKTION

Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos unge på erhvervsuddannelserne mellem Viborg Kommune, Mercantec/SOSU, Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden har Viborg Kommune kortlagt kommunens tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 15 – 25 år. Folderen er elektronisk og kan navigeres rundt i ved at klikke på understreget tekst.  

FORMÅLET MED KORTLÆGNINGEN AF KOMMUNERNES TILBUD

Formålet med kortlægningen er at sikre hurtig hjælp til de unge på erhvervs­uddannelser, der har brug for støtte eller behandling af medicinsk, psykologisk eller socialfaglig karakter.

HVAD SKAL KORTLÆGNINGEN BRUGES TIL?

Kortlægningen af kommunens tilbud er et væsentligt fundament for brobygningen mellem skolerne og kommunens tilbud til unge. Den skal fungere som et konkret redskab, som vejledere på erhvervsuddannelser og produktionsskoler kan slå op i, når en ung, der mistrives, har brug for hjælp.

 

Sidst opdateret: 09.02.2019