Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

UU Viborg og Fastholdelseskaravanen indgik i sommeren 2010 en aftale om et 1-årigt samarbejdsprojekt med fokus på minoritetsunge fra tredje verdens lande bosat i Viborg Kommune. Minoritetsunge som af forskellige årsager havde det svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektaftalen var gældende i perioden august 2010 til juli 2011 og havde til formål at øge tilgangen i UU Viborgs indsatsområde til ungdomsuddannelser, primært erhvervsuddannelserne. Formålet var at tilgangen af etniske minoritetsunge under indsatsperioden skulle øges med 30 elever i forhold til tilgangen i den sammenlignelige periode året inden.

Nedenstående fem indsatser var projektets omdrejningspunkt, som tilsammen skulle bidrage til at flere af de unge fra målgruppen gennemførte en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

  • Kortlægning af minoritetsunge fra tredje verdens lande i Viborg Kommune
  • Afholdelse af uddannelsesmesse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne 
  • Afprøvning af ”omvendt mentorordning”
  • Fremrykket realkompetencevurdering
  • Intensiv vejledningsindsats
Sidst opdateret: 11.05.2015