Udvikling af unges valgkompetencer

Oxford undersøgelsen er et redskab til refleksion over udddannelses- og jobmuligheder efter 9. klasse

Oxford Research har for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Viborg gennemført en analyse af ”Unges valg og valgkompetencer”. Analysen er gennemført i perioden oktober 2012 til januar 2013 og baserer sig bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse blandt elever fra fem 7. klasser i Viborg Kommune og opfølgende individuelle interviews med knap 100 elever og deres klasselærere og UU-vejledere. Formålet med analysen har været at generere viden om, hvordan de unge træffer valg, og hvordan der bedst muligt sættes en refleksion i gang hos den enkelte unge om, hvilket uddan­nelsesmål vedkommende har, og hvad den unge selv kan gøre for at nå dertil.

Redskabet skal samtidig understøtte lærer og UU-vejleders dialog med både elever og forældre om uddannelse og jobmuligheder. Redskabet skal også spotte de elever, der ikke besidder de tilstrækkelige valgkompetencer og har brug for særlig støtte og vejledning i den proces.

I foråret bliver undersøgelsen gennemført for alle 7. klasser i Viborg Kommune. Siden vil løbende blive opdateret med resultater af undersøgelsen.

 

Sidst opdateret: 09.02.2019