Unge med psykiske vanskeligheder

Unge med psykiske vanskeligheder - Overgang fra barn til voksen

Viborg Kommune deltager sammen med 3 andre projektkommuner (Furesø, Odsherred og Aabenraa) i projektet "Unge med psykiske vanskeligheder - overgang fra barn til voksen".

Formålet med projektet:

  • At unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplever at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen og øvrige relevante parter i deres begyndende voksenliv, således at de i høj grad formår at blive inkluderet i samfundet.
  • At styrke samarbejdet og den kommunale indsats i forbindelse med overgangen fra barn til voksen med fokus på en tidlig og sammenhængende indsats, hvor der er særligt fokus på at gøre de forskellige skift mellem forvaltningerne (børne-unge, skole, voksen, beskæftigelse), samarbejdsflader (regional psykiatri, børne-ungepsykiatri og voksenpsykiatri, praktiserende læge) og "livsarenaer" (fx skole, ungdomsuddannelse, job, egen bolig) så smidige for den unge som muligt.
  • Mere sammenhængende og helhedsorienteret støtte.
  • At de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet, herunder deltage i uddannelse og job på lige vilkår med andre unge.
Sidst opdateret: 09.02.2019