Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingsmodel

System til kvalitetssikring

Model
Team Unges kvalitetsudvikling sikres med en enkel og overskuelig kvalitetsudviklingsmodel, der består af en 5-delt proces.
Modellen kan både anvendes ved den interne kvalitetssikring af Team Unges uddannelsesvejledning og ved kvalitetssikring af projekter igangsat af Team Unge.

De opstillede målsætninger for Team Unge indeholder både nationalt og lokalt fastsatte målsætninger.

Generelle metoder og fokuspunkter i kvalitetssikringen

For at nå de opstillede mål og delmål, vil Team Unge iværksætte følgende:

  • Ledelsesfokus: Årlige revurderinger af kvalitets- og resultatmålinger
  • Opfølgning på Team Unges aftalte effektmål med Byrådet
  • Team Unge gennemfører 1 årlig kampagne målrettet unge uden ungdomsuddannelse
  • Alle unge under 30 år, der søger uddannelseshjælp ved Jobcenter Viborg modtager individuel vejledning ved 1.gangshenvendelse (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate)
  • Tilpasning af fordelingen af vejledningsressourcer mellem kollektiv vejledning til alle unge samt individuel og gruppevejledning til de ca. 20% af en ungdomsårgang, der forventes at blive vurderet ikke-uddannelsesparat
  • Deltagelse i vejledningslederforum (regionalt)
  • Fokus på at skabe rammer, så medarbejderne kan handle og selv træffe beslutninger
  • Teambaseret resultatopfølgning (3 områder pr. team)

Erfaringsopsamling

Team Unge har udarbejdet en erfaringsopsamling af vejledningen. Denne bruges til en løbende kvalitetssikring og udvikling af vejledningen.

Kvalitetssikring og -udvikling af vejledningen 

Offentliggørelse

Resultaterne af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er offentliggjorte under linket ”Statistikker

Sidst opdateret: 17.01.2020