Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingsmodel

System til kvalitetssikring

Model
UU Viborgs kvalitetsudvikling sikres med en enkel og overskuelig kvalitetsudviklingsmodel, der består af en 5-delt proces.
Modellen kan både anvendes ved den interne kvalitetssikring af UU’s vejledning og ved kvalitetssikring af projekter igangsat af UU.

De opstillede målsætninger for UU Viborg indeholder både nationalt og lokalt fastsatte målsætninger.

Generelle metoder og fokuspunkter i kvalitetssikringen

For at nå de opstillede mål og delmål, vil UU Viborg iværksætte følgende:

  • Ledelsesfokus: Årlige revurderinger af kvalitets- og resultatmålinger
  • Opfølgning på UU Viborgs aftalte effektmål med Byrådet, UU's målætning og UU's delmål
  • Ledelsestilsyn: UU Viborg gennemfører ledelsestilsyn en gang årligt og resultaterne heraf afrapporteres til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • UU Viborg gennemfører 1 årlig kampagne målrettet unge uden ungdomsuddannelse
  • Alle unge under 30 år, der søger uddannelseshjælp ved Jobcenter Viborg modtager individuel vejledning ved 1.gangshenvendelse (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate)
  • Tilpasning af fordelingen af vejledningsressourcer mellem kollektiv vejledning til alle unge samt individuel og gruppevejledning til de ca. 20% af en ungdomsårgang, der forventes at blive vurderet ikke-uddannelsesparat
  • Deltagelse i UU-lederforum (regionalt)
  • Fokus på at skabe rammer, så medarbejderne kan handle og selv træffe beslutninger
  • Teambaseret resultatopfølgning (3 områder pr. team)

Erfaringsopsamling

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Viborg har udarbejdet en erfaringsopsamling af vejledningen. Denne bruges til en løbende kvalitetssikring og udvikling af vejledningen.

Kvalitetssikring og -udvikling af vejledningen 

Offentliggørelse

Resultaterne af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er offentliggjorte under linket ”Statistikker

Sidst opdateret: 23.11.2019