Kontakttid for de 15-17 årige

Jf. § 10 i Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet skal Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakte 15-17 årige unge senest 5 arbejdsdage efter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilbyde 15-17 årige unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret, jf. stk. 1, dog under hensyntagen til sommerferieperioden på institutioner, som udbyder ungdomsuddannelser.

UU's ledelse foretager ugentlig opfølgning på kontakttiden (5 og 30-dags reglerne) for de 15-17 årige.

Begge mål opfyldes med 100%.

4 gange årligt på UU-vejledernes møde gennemgås lister på de 15-17 årige. Her erfaringsudveksler vejlederne om kontakten og vejledningen af de 15-17 årige.

 

 

Sidst opdateret: 09.02.2017