Tilbud og aktiviteter for de 15-17 årige

6.5 Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes jf. § 10 i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, erhverv eller anden aktivitet for de 15-17 årige.

 
Anden aktivitet for 15-17 årige for 2016, 2017 og 2018 (jf. pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet)
  Antal 2016  Antal 2017 Antal
2018
 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU

 4  6  1

Dansk uddannelse

 0  0  0

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

 1  1  5

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

 26  19  16

Frakendt ungeydelsen

 3  4  2

Orlov (barsel)

 1  1  0

Ophold i udlandet

 12  18  16

Praktik i ungevejledningen

 4  4  7

Produktionsskole

 21  21  13

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven (særligt indkøbt tilbud målrettet alene 15-17 årige)

 6  8  6

Voksenspecialundervisning

 0  0  0

VUC-HF niveau

 0  0  2

Øvrige uddannelser og kurser

 2  0  0
 Arbejde 48 41  39
 Højskole 0 0 1

I alt

128 123  108
Note: udtræk fra UV Data 1. juni 2016, 1. juni 2017 og 1. juni 2018.
Sidst opdateret: 07.06.2018