Uddannelsesstatus for de 18 årige

Uddannelsesstatus for de 18-årige opgøres hvert år pr. 31. maj.

Uddannelsesstatus for 18-årige 31. maj 2018

Note: Udtræk fra UV Data 31. maj 2018

84% af de 18-årige er i gang med, er tilmeldt eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. 

4% er i grundskole og 5% er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (indeholder bl.a. VUC på HF/AVU-niveau, produktionsskole, danskuddannelse, højskole, arbejde).
Dvs., at yderligere 9% er i gang med andre uddannelsesrettede forløb.

Det betyder, at 93% er i gang med positive uddannelsesforløb (dog er arbejde inkluderet). 

 

Uddannelsesstatus for 18-årige 31. maj 2017

Uddannelsestatus 18 år pr. 31. maj 2017
Note: Udtræk fra UV Data 31. maj 2017

85% af de 18-årige er i gang med, er tilmeldt eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. 

4% er i grundskole og 7% er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (indeholder bl.a. VUC på HF/AVU-niveau, produktionsskole, danskuddannelse, højskole, arbejde).
Dvs., at yderligere 11% er i gang med andre uddannelsesrettede forløb.

Det betyder, at 96% er i gang med positive uddannelsesforløb (dog er arbejde inkluderet). 

 

Uddannelsesstatus for 18-årige 31. maj 2016

18-åriges uddannelsesstatus 31. maj 2016Note: Udtræk fra UV Data 31. maj 2016

84% af de 18-årige er i gang med, er tilmeldt eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. 

3% er i grundskole og 7% er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (indeholder bl.a. VUC på HF/AVU-niveau, produktionsskole, danskuddannelse, højskole, arbejde).
Dvs., at yderligere 10% er i gang med andre uddannelsesrettede forløb.

Det betyder, at 94% er i gang med positive uddannelsesforløb (dog er arbejde inkluderet). 

 

 

Sidst opdateret: 15.06.2018