Samarbejdspartnere

I arbejdet med at vejlede unge har UU-Viborg et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, Jobcenter Viborg, erhvervslivet, studievalg, de kommunale forvaltninger, grundskolerne samt andre UU-centre i landet.Ungdomsuddannelser - Her kan du læse alt om de forskellige uddannelser, f.eks optagelseskrav, uddannelsessteder, studieretninger m.v.

Aktiviteter med samarbejdsparter

Som et led i at inddrage samarbejdsparterne til UU Viborg gennemfører UU Viborg følgende aktiviteter:

 • Samarbejde med Studievalg, VUC, Jobcenter, B&U, PPR, socialafdelingen, UU-Centre, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)
 • Dialogmøder med grundskolen og ungdomsuddannelserne samt erhvervslivet
 • Besøg på ungdomsuddannelser og virksomhedsbesøg sammen med alle vejledere
 • UU samarbejder med grundskolerne om Uddannelse & Job
 • Viborg Uddannelsesmesse
 • DM i Skills
 • Årlige møder med STU-udbydere
 • Årlige møder med EGU-udbydere
 • Årlige møder med efterskolerne
 • Deltagelse i Forum 100 møder
 • Udvikling af unges valgkompetencer (i samarbejde med grundskolerne)
 • Viborg Uddannelsesnetværk - garantiskolesamarbejde
 • Forum 100 - netværk mellem uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommunes forvaltninger
 • Fælles visitationsudvalg til EGU, STU, KUU, Forskolen
 • EUD/EUX som karrierevej
 • Flere i erhvervsuddannelse - SMART SKILLS

 

 

 

 

Sidst opdateret: 13.02.2019