Produktionskole

Hvad er en produktionsskole:

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud, baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Du har mulighed for at arbejde indenfor forskellige fagområder.

Er jeg i målgruppen

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Hvorfor produktionsskole:

Har du svært ved at vælge uddannelse efter folkeskolen og mest er til at lave noget praktisk?
Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?
Vil du gerne have hjælp til at finde ud af, hvad du er god til?

Så kan produktionsskolerne hjælpe dig. Der findes ca. 80 produktionsskoler, spredt over hele landet, og her lærer du, mens du arbejder. Og mens du lærer, får du vejledning. Og så finder du nemmere vejen frem mod uddannelse eller arbejde.

Hvordan bliver jeg optaget:

Produktionsskolerne optager elever løbende. For at blive optaget skal du henvende dig til din UU vejleder og få lavet en målgruppevurdering.

Hvad modtager jeg i ydelse:

Under ophold på produktionsskolen modtager du skoleydelse.

Pengene udbetales af skolen, og skolen kan tilbageholde din ydelse, hvis du ikke møder op som aftalt.

Læs mere her

www.produktionsskoler.dk

 

Sidst opdateret: 09.02.2019